VERKOOPSVOORWAARDEN

Waasland Shopping Center Cadeaukaart Kaarthoudersovereenkomst - Enkelvoudig (algemene voorwaarden)

(Versiedatum 21 juli 2017)

 

Deze kaart is uitgegeven en beheerd door EML Payments Europe Limited ('wij/ons/onze') voor VZW Handelaarsvereniging Waasland Shopping Center] (‘Distributeur’). Wij zijn een toonaangevende aanbieder van cadeaukaartoplossingen. In deze voorwaarden bent 'u' de kaartkoper of -gebruiker.

 

1.     De aankoop van "de kaart" (dit is de kaart waarop de kaarthoudersovereenkomst betrekking heeft)

creëert deze huidige kaarthoudersovereenkomst tussen ons en u. De distributeur is geen contractant van deze overeenkomst, maar de distributeur kan vertrouwen op de contractvoorwaarden in deze overeenkomst, die zijn uitgegeven in hun voordeel. De algemene voorwaarden (overeenkomst met de kaarthouder voor de kaart) zijn beschikbaar op www.waaslandshoppingcenter.be

 

2. Als u de kaart voor iemand anders heeft gekocht, moet de koper de gebruiker een exemplaar van deze algemene voorwaarden geven of de uiteindelijke kaarthouder adviseren dat deze algemene voorwaarden online beschikbaar zijn. De kaart blijft ons eigendom. Bewaar de originele bon of het bewijs van de aankoop van de kaart en het kaartnummer, want dit kan nodig zijn om u klantenservice te bieden of om te assisteren met betrekking tot fouten of als uw kaart verloren of gestolen is.

 

3. De kaart is een prepaid cadeaubon die wordt geactiveerd zodra deze is aangekocht. Het kan alleen gebruikt worden voor aankoop van goederen en diensten in deelnemende winkels in Waasland Shopping Center waarmee wij commerciële overeenkomsten hebben die acceptatie van de kaart vereisen ('Winkelier'), deze lijst van Handelaren is aan verandering onderhevig. De kaart kan niet worden gebruikt bij geldautomaten of voor online aankopen of aan de balie van financiële instellingen en staat geen contante uitbetaling toe. De kaart is geen creditcard en is niet gekoppeld aan een betaalrekening.

 

4. Het minimumsaldo dat op uw kaart kan worden geladen is 10€ en het maximumsaldo is 500€. In bepaalde situaties moeten wij of de Distributeur mogelijk uw identiteitsbewijs zien voordat wij een kaart(en) aan u verstrekken om te voldoen aan onze verplichtingen om onze klant te identificeren. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de kaart tenzij het u toegestaan wordt een vervangende kaart te ontvangen. In dat geval worden de vervangende kaartkosten vermeld op het moment dat u hierom vraagt.

 

5. De kaart kan niet worden gebruikt om aankopen te doen die het beschikbare saldo overschrijden. In dat geval moet u het verschil met een andere methode betalen als de Winkelier hiermee instemt.

 

6. Deze kaart kan niet opnieuw worden geladen en is twaalf (12) maanden geldig vanaf de activeringsdatum en kan na verloop niet meer worden gebruikt. Na het verstrijken van de geldigheid wordt het resterende beschikbare saldo verbeurd. We zullen dit niet vooraf melden. De vervaldatum staat op de achterkant van de kaart of kan worden aangevraagd via www.getmybalance.combe of via www.waaslandshoppingcenter.be

 

7. De kaart kan niet worden gebruikt om contanten te verkrijgen of in te wisselen en kan niet worden gebruikt voor automatische incasso, terugkerende of reguliere termijnbetalingen of voor het kopen van vreemde valuta. Autorisaties kunnen bij sommige Handelaren worden geweigerd. Wij zijn de Distributeur en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer een autorisatie wordt geweigerd voor een bepaalde transactie.

 

8. De kaart is als contant geld en wordt niet vervangen als deze wordt misbruikt, verloren, gestolen of beschadigd, en er bestaat geen financieel compensatiestelsel met betrekking tot de kaart. U bent verantwoordelijk voor alle transacties op de kaart, behalve wanneer er sprake is van fraude of nalatigheid van onze medewerkers of agenten. Als u een fout ontdekt met betrekking tot de kaart of als u uw kaart verliest, breng dan Gift Card Support onmiddellijk op de hoogte op 03/776.73.71.

 

9. Vergoeding vervangende kaart: als in het geval van een verloren, gestolen of beschadigde kaart, de distributeur een nieuwe kaart kan verstrekken en de kaarthouder om een vergoeding van maximaal 5 EUR kan vragen

 

10. Als u problemen ondervindt bij een aankoop die met de kaart is gedaan, of als u een geschil heeft met een Winkelier, dan moet u dit rechtstreeks met de betreffende Winkelier afhandelen. Wij, noch de Distributeur, aanvaarden op dit punt enige aansprakelijkheid

 

11. We kunnen het gebruik van de kaart beperken of stoppen als er verdachte activiteiten worden opgemerkt of als we geen geld van u ontvangen voor het volledige bedrag van het geactiveerde saldo op de kaart.

 

12. Eventuele restituties op kaarttransacties zijn onderwerp van het beleid van de specifieke Winkelier. Als de kaart vervalt of wordt ingetrokken voordat u geld als gevolg van een restitutie heeft uitgegeven (ongeacht of de oorspronkelijke transactie van de restitutie uitgevoerd werd met de kaart), hebt u geen toegang tot dat geld.

 

13. U bent verantwoordelijk voor het online controleren van uw transactiegeschiedenis en het kennen van uw beschikbare saldo. U kunt uw saldo en transactiegeschiedenis bekijken op www.getmybalance.com  (zonder kosten) of het saldo opvragen door het speciale saldo-opvraagnummer te bellen op 02/ 89 101 10 of Gift Card Support op 03/776.73.71. We behouden ons het recht voor om het beschikbare saldo van uw kaart te corrigeren als we denken dat er een administratieve of boekhoudkundige fout is opgetreden.

 

14. Informatie (die uw persoonlijke gegevens kan omvatten, als u deze aan ons of de Distributeur hebt verstrekt) kan worden bekendgemaakt aan derden over de kaart of transacties met de kaart, indien wettelijk vereist, om de kaart te gebruiken en transacties te verwerken, om financiële criminaliteit te voorkomen, om u de diensten aan te bieden die u vraagt en indien nodig om u op de hoogte te stellen van eventuele servicewijzigingen. Openbaarmaking zal ook worden gedaan aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met ons privacybeleid en de General Data Protection Regulation (GDPR), ons privacybeleid kan worden bekeken ophttps://emlpayments.com/privacy [en het privacybeleid van onze Distributeur kan worden bekeken op https://member.bstcm.no/waasland/privacy-policy ].

 

15. Als u de kaart online of via de telefoon hebt gekocht, kunt u de aankoop annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop u de kaart ontvangt, door contact op te nemen met Gift Card Support op 03/776.73.71. Eventueel beschikbaar saldo zal aan u gerestitueerd worden.

 

16. We behouden ons het recht voor deze AV op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd zoals vermeld in artikel 1 van deze Kaarthouderovereenkomst

 

17. Het cadeaukaartprogramma kan worden beëindigd. Als uw kaart na beëindiging niet kan worden gebruikt, heeft u het recht om uw kaart in te leveren en in te wisselen tegen het bedrag van het beschikbare saldo op het moment van inwisseling.

 

 

18. Wij en de Distributeur zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw kaart of voor enige vertraging of onvermogen om de kaart te gebruiken of als we het gebruik van de kaart hebben opgeschort in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Wij en de Distributeur geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de kaart, aankopen die met de kaart gedaan zijn, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie met betrekking tot kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, of dat de kaart altijd toegankelijk of aanvaard zal worden. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van ons of de Distributeur wanneer deze niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

 

19. We zijn gevestigd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 05852181 met onze maatschappelijke zetel en correspondentieadres op Latham House 6th Floor, 33/34 Paradise Street, Birmingham, B1 2AJ. Op deze algemene voorwaarden zijn de wetten van Engeland van toepassing en de Engelse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
Wil jij als eerste op de hoogte gebracht worden van ons shopnieuws en komende acties?

Registreer je dan nu!
Bedankt voor je registratie. Bevestig de mail in je inbox en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen en evenementen!