PRIVACYBELEID

Introductie 
Wij streven ernaar om uw privacy te beschermen wanneer u zich registreert als W.Smile Friend (hierna genoemd als Loyalty Club) of op een andere manier onze digitale diensten gebruikt.

VZW Handelaarsvereniging van het Waasland Shopping Center (bedrijfnr. BE 0863.671.271) is de gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt en we slaan en verwerken persoonlijke gegevens op volgens de wet- en regelgeving van toepassing op persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

Rechtmatigheid van verwerking 
We verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert als lid van onze Loyalty Club en u ermee in stemt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u toestemming voor hebt gegeven. 

Ons privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en wat uw rechten als geregistreerd lid zijn. De inhoud van ons privacybeleid kan worden gewijzigd en wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website of in onze mobiele applicaties. In geval van wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen. 

U kunt te allen tijde uw lidmaatschap in onze loyaliteitsclub annuleren of uw toestemmingen gedeeltelijk of volledig intrekken. 

Boostcom AS is verantwoordelijk voor de technische oplossingen voor gegevensverwerking. Boostcom AS is een van onze partners en gegevensverwerkers. Boostcom AS heeft een functionaris voor gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@boostcom.no. Boostcom AS maakt gebruik van onderaannemers voor het opslaan van gegevens en technische oplossingen voor het verzenden van sms en e-mails. Boostcom garandeert dat deze onderaannemers uw gegevens opslaan en verwerken conform dit privacybeleid. 

Onze gegevensverwerkers verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze instructies en conform dit privacybeleid. We verlangen van onze gegevensverwerkers dat zij de nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens op een veilige manier te behandelen, inclusief het niet delen van uw gegevens met andere partijen zonder uw toestemming. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we? 
Wij verzamelen persoonlijke gegevens over uw lidmaatschap in onze Loyalty Club en wanneer u onze andere digitale diensten gebruikt. De verzamelde gegevens kunnen zijn: 
- mobiel telefoonnummer, 
- naam, 
- geboortedatum, 
- geslacht, 
- adres, 
- e-mailadres, 
- de leeftijd van uw kinderen, 
- interesses en 
- andere gegevens die u beschikbaarheeft gesteld, of waarop wij toegang hebben verkregen door middel van uw abonnement op onze nieuwsbrieven/sms. 

We kunnen het opzoeken van mobiele nummers gebruiken om uw registratie te vergemakkelijken. U bent zelf verantwoordelijk voor het corrigeren van fouten of onjuiste gegevens die zijn opgeslagen met uw mobiele nummer. 

Daarnaast verzamelen en verwerken wij gedragsgegevens met betrekking tot uw gebruik van kortingsbonnen en andere statistieken op basis van uw gebruik van onze apps of andere diensten. Als de Loyalty Club een bonusprogramma bevat, verzamelen en verwerken wij ook uw bonusprogramma-geschiedenis (verdiende punten). Als het bonusprogramma gebaseerd is op aankopen, verzamelen en bewaren wij ook uw transactiegeschiedenis. 

Wanneer u onze digitale diensten zoals apps, website en kortingsbonnen gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw IP-adres, browser- en besturingssysteemtype, geschatte locatie en welke website u bezocht voordat u onze website betrad. Het gebruik van onze digitale diensten wordt vastgelegd voor statistische analysedoeleinden. 

We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die wij nodig achten om de doeleinden van verwerking te bereiken, en we zorgen ervoor dat de gegevens up-to-date en correct zijn, indien u hieraan wijzigingen doorvoert. 

Waar worden de gegevens voor gebruikt? 
Het belangrijkste doel voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is het garanderen van de noodzakelijke basis voor het berekenen of aanbieden van uw ledenbonus of kortingen in de Loyaltyclub. 

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt om u de best mogelijke ledendienst te bieden, d.w.z. het lidmaatschap aan u en uw voorkeuren aan te passen. We passen ledenaanbiedingen, ledeninformatie, website, apps, digitale communicatie en onze andere diensten en voordelen aan u aan. Aanpassing en afstemming gebeurt door analyse van de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in combinatie met bijvoorbeeld gebruik in het verleden van aanbiedingen van leden. We gebruiken deze gegevens samen met onze segmentatiemodellen wanneer we u actie aanbiedingen sturen. Als u niet toestaat dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen, ontvangt u alleen algemene actie aanbiedingen. 

Uw persoonlijke gegevens en de verzamelde informatie zullen worden gebruikt om actie aanbiedingen via e-mail en / of uw mobiele telefoon aan te passen en naar u te verzenden, afhankelijk van de communicatiekanalen waarvoor u zich hebt aangemeld. 

U kunt zich op elk moment bij onze Loyalty Club uitschrijven en uw toestemming voor marketing- en actie aanbiedingen intrekken. 

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard? 
Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang wij u onze diensten leveren, zolang noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting. Zolang uw lidmaatschap bestaat, worden uw geregistreerde gegevens bewaard. Wanneer u zich afmeldt voor de Loyaltyclub, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. 

Geanonimiseerde gegevens (die als individu niet met u kunnen worden verbonden en dus geen persoonlijke gegevens meer zijn) kunnen voor statistische doeleinden worden bewaard. 

Wat zijn uw rechten? 
Als lid van onze Loyalty Club hebt u de volgende rechten volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens: 
Recht op toegang - u hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u verwerken en het verkrijgen van een kopie 
Recht op rectificatie - u hebt het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens over u te corrigeren zonder onnodige vertraging 
Recht op vergeten worden - u hebt het recht om te eisen dat alle persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden gewist 
Recht op beperking van de verwerking - u hebt het recht om te eisen dat we stoppen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor welbepaalde doeleinden 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens - u hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen in een gangbaar machinaal leesbaar formaat 
Recht op het intrekken van toestemming - u kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, geheel of gedeeltelijk, voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden 
Recht op het indienen van klachten - u hebt het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteiten.

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
+32 (0)2 274 48 00 
commission@privacycommission.be

Recht op informatie in geval van een datalek - als er een datalek ontstaat en dit resulteert in verhoogd risico op de rechten van vrijheid van onze leden, zult uw worden geinformeerd. 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende emailadres: 
VZW Handelaarsvereniging van het Waasland Shopping Center 
welkom@waaslandshoppingcenter.be 

Voor informatie en vragen over de Loyalty Club, kunt u een e-mail sturen naar: welkom@waaslandshoppingcenter.be 

COOKIES


Wat is een cookie? 
Zoals de meeste andere websites maakt onze website gebruik van cookies. . Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt en kan geen programmacode uitvoeren of schadelijke software overdragen. De cookies zijn alleen van u, en kunnen alleen worden gelezen door de host waarvan het afkomstig is. U kunt op elk moment het verzenden van cookies deactiveren door uw browserinstellingen te wijzigen. 

Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen om advertenties en aanbiedingen te optimaliseren. De informatie die wij door cookies verzamelen, wordt niet samen met uw persoonlijke gegevens of transactiegeschiedenis opgeslagen. Ze worden alleen gebruikt om gerichte advertenties en / of aanbiedingen op maat weer te geven via clickstream-analyse. Ons doel is om u een ervaring te bieden waarbij weergegeven advertenties worden aangepast aan uw smaak en voorkeuren. 


Digitale advertenties 
U wordt gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies op onze website. Als u hiermee instemt, zullen wij cookies opslaan wanneer u onze digitale diensten gebruikt. De lijst met cookies is beschikbaar in uw browser wanneer u onze website bezoekt. 

Derden 
We behouden ons het recht voor om externe leveranciers te gebruiken voor hulp bij het verwerken van informatie die is gegenereerd door cookies, waaronder marketing. Een voorbeeld van dergelijke externe leverancier is AdForm. Onze digitale oplossingen kunnen advertenties van of links naar derden bevatten. 

We kunnen ook externe leveranciers gebruiken om het gebruik van onze mobiele Loyalty-clubtoepassingen te analyseren. Door een dergelijke analyse te gebruiken, kunnen we de gebruikersinteracties in de app bekijken, bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat op een menu-item heeft geklikt, het aantal nieuwe en bestaande gebruikers, gebruiksfrequentie, etc. De gegevens worden gebruikt om aanbiedingen te optimaliseren en de gebruikerservaring in de apps te verbeteren, evenals om te analyseren welke activiteiten appgebruik genereren. 

Links 
Onze website en onze andere digitale diensten kunnen links bevatten naar websites die wij niet beheren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw privacy privacy met betrekking tot het gebruik van deze website of de inhoud van deze websites, maar de links worden aangeboden om onze bezoekers te ondersteunen in het vinden van meer informatie over bepaalde onderwerpen.

Wil jij als eerste op de hoogte gebracht worden van ons shopnieuws en komende acties?

Registreer je dan nu!
Bedankt voor je registratie. Bevestig de mail in je inbox en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen en evenementen!