Voorwaarden

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door het Waasland Shopping Center worden verwerkt met het oog op de klantenservice en het beheer van het klantenbestand. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.

U kunt kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren door contact op te nemen met de klantendienst van het Waasland Shopping Center.

Overeenkomstig de privacy-wet van 8 december 1992, welke het verwerken van de persoonlijke gegevens reglementeert, stellen wij u in kennis van het feit dat al de hierna verstrekte informatie wordt opgenomen in de databasebestanden van Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas. U kunt steeds inzage vragen van de persoonlijke gegevens en het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kunt u de verbetering of aanvulling of verwijdering ervan vragen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, tenzij u daar verzet tegen aantekent. Wedstrijd zonder aankoopverplichting, deelnemers worden persoonlijk verwittigd. Wedstrijdreglement aan te vragen bij V.U. vzw Handelaarsvereniging Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas.

Wil jij als eerste op de hoogte gebracht worden van ons shopnieuws en komende acties?

Bedankt voor je registratie. Bevestig de mail in je inbox en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen en evenementen!